místo: Praha
rok: 2018
plocha: 470 m2
investor: Dušní 3 Concept s.r.o.
typ akce: rekonstrukce

Showroom VOIX vznikl spojením dvou nezávislých prostorů levé a pravé části přízemí domu na rohu ulic Dušní a Salvátorská v historické lokalitě Starého Města. Naším úkolem bylo vytvořit v prostorech několik poslechových místností, domácí kinosál, prodejnu a kancelář se zázemím.

Spolupráce: Architekt Ivo Herman, Galerie Zdeněk Sklenář

Pravá část přízemí původně soužila jako prodejna oděvů, čemuž odpovídalo i řešení interiéru. Snížená část přízemí prošla kompletní rekonstrukcí, vznikla zde největší poslechová místnost a domácí kinosál. Vzhledem k tomu, že bylo nutné respektovat zásadní akustické požadavky, byly veškeré nové konstrukce řešeny adekvátními akustickými materiály. V interiéru byl položen vysoký koberec a okna byla zakryta těžkými blackoutovými závěsy, které zejména v prostorách kina zajišťují naprostou tmu a pomáhají dalšímu odhlučnění.

Tvrdým oříškem bylo řešení ozvučení domácího kinosálu, kam se nakonec, i při relativně malé velikosti daného prostoru podařilo umístit soustavy ozvučení ve dvou kategoriích.

Velkou poslechovou místnost jsme se snažili opticky zvýšit. Akustický podhled jsme proto nenechali instalovat v celé stropní ploše, ale tak aby se alespoň částečně odkryla původní valená klenba. Díky instalování podsvětlení v podhledu vznikl zajímavý efekt, který dává místnosti bez oken osobitý ráz.

Pravá přízemní část spolu se schodištěm vedoucím do zvýšeného přízemí se obešla bez zásadnějších stavebních zásahů. Původní prostory butiku s oblečením prošly naším redesignem. Dle požadavku investora jsme se snažili zachovat co nejvíce z původního vybavení prodejny. Bylo ale nutné ošetřit bílou nábytkovou fólii, která byla vzhledem k užívání dost poškozená. Jako řešení jsme zvolili princip jakýchsi kazet z běleného dubu, které byly vsazeny do poliček a nik tak, aby zakryly poškození a škrábance přítomné na používaném nábytku.

V levé části přízemí domu sídlila dříve cestovní kancelář. Dlažba, schodiště, galerie a vybavení odpovídalo designu 80 let a bylo nutné vše kompletně rekonstruovat.

Vzniklo zde nové schodiště, vedoucí do prostoru mezi kancelář a galerii. Bylo zrušeno vyústění galerie do nefunkční špice a galerie byla srovnána do jedné linie a opatřena skleněným zábradlím. V přízemí i na schodišti byla položena dřevěná podlaha.

Na galerii je umístěna zasedačka, která vede do jednoduché kanceláře a dále do nejmenší z poslechových místností. Ta je zařízena jako jednoduchý obývák v historické zástavbě s původními parketami na podlaze.

V zadní snížené části vznikla další poslechová místnost. Řešená je opět s ohledem na akustiku. Na zemi je vysoký koberec a okna jsou opatřena záclonami a závěsy.

Kvůli propojení levé a pravé části přízemních prostorů bylo vybouráno zazdění spojovací chodby, které odpovídalo dřívějšímu separátnímu fungování obou provozů. V chodbě spojující tyto prostory byla položena dřevěná podlaha.

Zvýšené přízemí pravé části je věnováno značce Kharma, která je autorem interiéru této části showroomu. Náš ateliér se podílel na technické části návrhů.

Více